Synagra, Imexgra en de Brusselse Handelsbeurscommissie worden FEGRA !

FEGRA : een nieuwe structuur !

De Federaties SYNAGRA en IMEXGRA, actief op nationaal en internationaal vlak in de graansector, en de Brusselse Handelsbeurscommissie hebben besloten om verder de krachten te bundelen binnen een overkoepelende vzw FEGRA. De verschillende vzw’s worden aldus afdelingen van FEGRA, waarbij gezamenlijk de strategieën en prioriteiten van FEGRA als overkoepelende beroepsfederatie worden vastgelegd.

Deze nieuwe sectororganisatie heeft als doel de Belgische graan- en grondstoffensector in zijn geheel te ondersteunen en telt meer dan 350 leden (graanhandel, maalderijen, zetmeelfabrikanten, mengvoederbedrijven, op- en overslagbedrijven, zaadfirma’s, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, makelaars, …).

De structuur van de federatie FEGRA, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, kan u via deze link nakijken.

ACTUALITEITEN

24 januari 2019

FEGRA en Het Comité van Graanhandelaren organiseren het 4-modules pakket: de cursus over contractkennis, contractuele condities & afwikkeling, verzekeringen en monstername. Deze training is gereserveerd voor professionals in de sector. De eerste module vindt plaats op 24/01 et le 14/02/19.

Elke module kan onafhankelijk gevolgd worden, en in elke module zal theoretische achtergrond en kennis worden aangevuld met de nodige praktijkvoorbeelden. Het aantal deelnemers is beperkt om een goede interactie te bieden tussen deelnemers en trainers.

Inschrijvingsformulier via deze link

Folder via deze link


 
10 oktober 2018
Zoals ieder jaar hebben we in samenwerking met BFA en KVBM aan de hand van 539 analyses een eerste overzicht opgemaakt omtrent het contaminatieniveau door mycotoxines van de oogst 2018. De resultaten van de na-oogst analyses bevestigen de resultaten van de voor-oogst analyses. De uitzonderlijke droogte zorgt voor weinig mycotoxines in granen. Volledig rapport kan u via link lezen 
01 oktober 2018
In het kader van ‘Centre Pilote Maïs’ zijn monsters van maïs genomen eind september, om 3 mycotoxines te onderzoeken die problemen kunnen veroorzaken : DON, ZEA en T-2 HT2. Zes variëteiten zijn gekozen door de verschillende partners (CIPF, CPL-Vegemar, Carah), en 60 geanalyseerde stalen. De resultaten vallen grotendeels binnen de normen. Sommige aanbevelingen zijn vermeld in het rapport (alleen beschikbaar in het Frans).

FEGRA is lid van: