Contact
FR
NL
Contact
FR
NL

Lid worden

Onze leden zijn graanhandelaars en agro-toeleveranciers. Deze genieten van volgende voordelen:

  • Login voor toegang tot onze website en de prijsnoteringen van de Brusselse Handelsbeurs.
  • Vermindering van de administratiekosten voor deelname aan het sectorale bemonsteringsplan (400€ korting in 2024).
  • Deelname tegen gunsttarief aan de opleidingen die FEGRA organiseert.
  • Verminderd tarief bij aankoop van de sectorgids handel  G-038, gevalideerd door het FAVV (150€ korting in 2023).
  • Korting voor toegang tot de databank van Vegaplan (150€ korting in 2023)
  • Informatie via de Info Flash en Newsletter.
  • Dienstverlening en advies bij specifieke vragen.

Wij hanteren volgende tarieven (excl. BTW per jaar):

  • Lidmaatschap van FEGRA: minimum 580 € per jaar. Dit moet steeds goedgekeurd worden door het Bestuursorgaan.
  • Bijkomende toegang tot gegevens van COCERAL: 580€ in 2024.
  • Inkomrecht voor de Brusselse Handelsbeurs: 80 € in 2024.

U kan lidmaatschap aanvragen via onderstaand invulformulier. Landbouwers kunnen geen lid worden.

AANVRAAG LIDMAATSCHAP.
FEderatie van de GRAanhandel

* Ik ben geen landbouwer (Landbouwers kunnen geen lid worden)
Ik vraag lidmaatschap van Fegra
Ik vraag toegang tot de gegevens van Coceral
Ik vraag inkomrecht aan voor de Brusselse Handelsbeurs
Ik beschik over een FCA-certificaat
* Naam onderneming
* BTW-nummer
* Adres – straat + nr
* Postcode + gemeente
* Land
* Achternaam
* Voornaam
* Mailadres
* Telefoonnummer
Wat zijn de activiteiten van uw onderneming?
Handel in granen voor Food/Feed Mengvoederfabrikant
Graancollecte Verwerkende industie
Handel in zaden Makelaar
Handel in meststoffen Diensten
Handel in phytosanitaire producten Molen
Andere
Indien andere activiteiten, welke?
* Ik verklaar hierbij dat mijn gegevens correct zijn
* Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van het mogelijke gebruik van de verzonden gegevens in het kader van mijn aanvraag voor lidmaatschap, en geef mijn toestemming voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens in het geval van mijn aansluiting.
In het kader van onze dienstverlening/activiteiten, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Indien u verdere vragen heeft omtrent ons privacy beleid, kan u onze privacy notificatie terugvinden op www.fegra.be/privacy of neem contact op via privacy@fegra.be.
In het kader van de GDPR-regelgeving verwachten wij van onze contacten dat zij met de grootste zorg omspringen met de eventueel gedeelde persoonsgegevens. Van al onze contacten wordt verwacht dat ze GDPR-conform zijn. Indien FEGRA enige schade zou leiden door de niet-naleving van de GDPR-regelgeving door één van onze contacten, zal alle schade op verhaald worden op het in gebreke blijvend contact.


Verzend

Fegra