Contact
FR
NL
Contact
FR
NL

De granen in stock bij de eerste koper moeten verhandeld worden vóór 31/05/22, datum van de laatste publicatie van de indicatieve prijsnoteringen voor gerst en tarwe.


In het kader van de uitzonderlijke geopolitieke omstandigheden geven de indicatieve prijzen slechts een momentopname weer (door de volatiliteit kunnen deze immers snel veranderen).


 

  27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 20/5
STANDAARD TARWE gecertificeerd - 355,5 356 360 359 366
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd - 350,5 351 355 354 361
WINTERGERST gecertificeerd - 339,5 345,5 347 350 362
WINTERGERST niet gecertificeerd - 334,5 340,5 342 345 357
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd - 345 350,5 353 348 360,5
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd - 340 345,5 348 343 355,5
STANDAARD TARWE gecertificeerd 27/5 -
26/5 355,5
25/5 356
24/5 360
23/5 359
20/5 366
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd 27/5 -
26/5 350,5
25/5 351
24/5 355
23/5 354
20/5 361
WINTERGERST gecertificeerd 27/5 -
26/5 339,5
25/5 345,5
24/5 347
23/5 350
20/5 362
WINTERGERST niet gecertificeerd 27/5 -
26/5 334,5
25/5 340,5
24/5 342
23/5 345
20/5 357
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd 27/5 -
26/5 345
25/5 350,5
24/5 353
23/5 348
20/5 360,5
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd 27/5 -
26/5 340
25/5 345,5
24/5 348
23/5 343
20/5 355,5

De granen in stock bij de eerste koper moeten verhandeld worden vóór 31/05/22, datum van de laatste publicatie van de indicatieve prijsnoteringen voor gerst en tarwe. 

In het kader van de uitzonderlijke geopolitieke omstandigheden geven de indicatieve prijzen slechts een momentopname weer (door de volatiliteit kunnen deze immers snel veranderen).

 

De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.

Door de uitzonderlijke omstandigheden werden er wijzigingen aangebracht in de ontvangstnormen voor de aftrek van het hectolitergewicht voor gerst, tarwe, rogge en triticale.

De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.

Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing  op de indicatieve prijsnoteringen van Fegra voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat vóór 30/06/2019 heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.

 


 

Download de prijzen voor de periode van
t/m

Synagra