Minerale meststoffen

Als beheerder van de G-038, heeft Synagra een gunstige prijsregeling bedongen voor de Synagra-leden die in het kader van hun autocontrolesysteem “bulk-blending”een bemonsterings- en analyseplan en een homogeniteitstest moeten uitvoeren.
Het gekozen labo is ECCA, bij wie we een korting van 30 % op de analysekosten verkregen hebben.

Om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, volstaat het om het informatiedocument terug te sturen naar cslabeccabe.
Vervolgens zult u van hen een account ontvangen om uw gegevens op hun website te kunnen ingeven, alsook een handleiding met de werking van het systeem en een prijsofferte voor de analyse van de verschillende parameters en/of pakketten.
Het aanvragen van een account verplicht u tot niets en laat u ook toe om ook buiten deze context analyses aan te vragen.

De facturatie en rapportage zullen rechtstreeks door het labo gebeuren.

Klantenfiche bestemd voor het labo

Synagra