Arbitrage- en verzoeningskamer

In geval van betwisting kan beroep gedaan worden op de Arbitrage- en verzoeningskamer. Onafhankelijke arbiters worden aangeduid om op basis van de bestaande arbitragereglementen uitspraak te doen over de bestaande geschillen. In het kader van de internationale handel in granen en andere voedermiddelen kunnen de leden de dagelijkse dagwaarden opvragen om akkoorden af te sluiten of verschillen te regelen.

Arbitragereglement

Arbitragetarieven

imexgra