Commerciële Contracten

CURSUS HANDELSCONTRACTEN &  AFWIKKELING

Het Comité van Graanhandelaren en Fegra (voorheen Imexgra) hebben
een cursus voor professionals in de sector ontwikkeld op het gebied van contractkennis, contractuele condities & afwikkeling, verzekeringen en monstername.

H
et programma bestaat uit vier verschillende modules. Elke module kan onafhankelijk van een andere module worden gevolgd. De modules worden gespreid over een tijdsbestek van een aantal maanden en start in januari 2019. In elke module zal theoretische achtergrond en kennis worden aangevuld met de nodige praktijkvoorbeelden.

De docenten zijn ervaren professionals uit de sector. De modules zullen in het Nederlands verzorgd worden met uitzondering van enkele gastsprekers.


MODULE 1
(contracteren en handelscontracten): In deze module krijgen de deelnemers een introductie tot de noodzakelijke contractuele basiskennis. Er zal ingegaan worden op diverse contracten (CNGD, DNV, Contracten van Antwerpen, Incograins, Synacomex, GAFTA). Deze cursus duurt in totaal twee dagen verspreid over twee weken.
Sprekers:Johan Gereels (Fegra), Arnold Hoek (Amica NV), Alexander Bauer (Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse e.V.), Edward de Saint-Denis (Incograin Paris), Valérie Chanal (Synacomex)
Voor de Franse sprekers is een tolk aanwezig. Alexander Bauer zal in het Duits presenteren (vragen kunnen in het Engels of Duits worden gesteld).

Datum:
24 januari 2019 (dag 1) en 14 februari 2019 (dag 2)

Locatie:
Van der Valk Hotel Beveren Gentseweg 280, 9120 Beveren-Waas, België

MODULE 2 (CIF & FOB afwikkeling bij handelscontracten) focust op de CIF & FOB afwikkeling. De cursisten leren de verschillende fases in de contractafwikkeling kennen en zullen een casus uitwerken..

Sprekers: Johan Gereels (Fegra), Nils Rook & collega(‘s)(Cefetra)

Datum: 21 maart 2019

Locatie: Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda - Nederland

 

MODULE 3 (Assurantie en claimbehandeling  in relatie tot handelscontracten). Tijdens deze module wordt uitleg gegeven over contractueel verzekeren en claimbehandeling. Hoe loopt dergelijke schaderegeling praktisch en wat is de relatie tot de verzekeraars, goederenstatus en vervoerders.

Sprekers: Walle Romijn (Aon), Jos De Gelas (Marsh)

Datum: 23 mei 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Princeville,
Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda, Nederland


MODULE 4 (Monstername bij handelscontracten). Deze module geeft inzicht over de contractuele zaken rondom monstername. Deze dag is inclusief praktijkgedeelte.

Sprekers: Chris Ranschaert (SGS), Jan Idzenga (Peterson), nog te bepalen (Bureau Veritas)

Datum: 13 juni 2019
Locatie: Hotel nabij Eurosilo, Gent, België

Kosten: De kosten voor deelname bedragen € 200,00 per cursusdag excl. btw, inclusief syllabus, lunch en afsluitende netwerkborrel aan het eind van elke cursusdag. Module 1 bestaat uit twee dagen en kost €400 excl. btw.

Aantal deelnemers: Het aantal aanmeldingen per module wordt beperkt tot maximaal 20 leden van Het Comité en 20 leden van Fegra om zo deelnemers de mogelijkheid te bieden tot een goede interactie met de lesgevers en andere deelnemers. De definitieve inschrijvingen gaan op volgorde van aanmelding. Cursisten die de gehele modulereeks volgen hebben bij inschrijving voorrang op deelnemers die één of enkele modules volgen. Bij meer belangstelling wordt mogelijk de module of de modulereeks herhaald.

Instapvoorwaarden: Van de leden van Het Comité wordt verwacht dat zij de ‘Cursus Graanhandel’ van Het Comité met goed gevolg hebben afgerond. Mocht dit niet het geval zijn dan dient men 3 jaar aantoonbare werkervaring in de sector te hebben om -één of meerdere van- de modules te volgen. Dit laatste geldt ook voor de leden van Fegra.


Het Comité (www.graan.com).

Fegra (www.fegra.be)


opleidingen