Kwaliteitsbeheer

Fundamenteel zijn de voedselveiligheid en kwaliteit van de geleverde producten. Op het vlak van de voedselveiligheid heeft de sector een autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering ontwikkeld, gevalideerd door het FAVV (Federaal Voedselagentschap) en conform de eisen van autocontrole, tracerbaarheid en meldingsplicht. De opvolging van de wetgeving FEED/FOOD en contaminanten, samen met een doelgerichte monitoring van de granen via een collectief bemonsteringsplan (mycotoxines, residuen van pesticides, alkaloïden, …), borgen de kwaliteit van de geleverde producten. 

Synagra